Sněmovní tisk 743
Návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a soc.stability

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Paroubek Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 18. 2. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2009 jako tisk 743/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1159).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6., 12. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 743/4, který byl rozeslán 13. 5. 2009 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 338, usnesení č. 1224).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 91, dokument 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 91/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 218).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 7. 2009 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 743/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 743/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 64, usnesení č. 1342).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 9. 2009.

Zákon vyhlášen 24. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 326/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Důchody, Ekonomika, Elektrárny, Evropská unie /EU/, Krize, Situace krizové, Zabezpečení sociální, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, daň z příjmů, důchodový plán, hospodářská recese, hospodářský růst, konkurz, pronájem nemovitosti, sazba DPH, sociální zabezpečení, zákoník práce

Navržené změny předpisů (23)ISP (příhlásit)