Sněmovní tisk 696
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 8. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Michael Hrbata a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1477).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 696/2, který byl rozeslán 4. 2. 2010 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 1630).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 3. 2010.
  Zákon Senátem schválen 21. 4. 2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 147/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, osobní doprava, vojenské letectvo, vojenský letoun

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)