Sněmovní tisk 696
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 8. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Michael Hrbata a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1477).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 696/2, který byl rozeslán 4. 2. 2010 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 1630).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 246, dokument 246/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 4. 2010 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 246/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 448).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 147/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, osobní doprava, vojenské letectvo, vojenský letoun

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky696/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání696/2
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)696/2
276/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel696/0
278/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah odborné způsobilosti, podmínky k získání oprávnění k vedení vojenského plavidla, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel a vzory průkazů k vedení vojenských plavidel a vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel696/0
612/2006rušíVyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby696/0


ISP (příhlásit)