Sněmovní tisk 457
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Václav Šlajs, Petr Červenka, Josef Smýkal, Alfréd Michalík) předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Votava Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 14. 3. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 457/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 748).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 457/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 457/3, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 11:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 1245).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 7. 2009 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 457/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 457/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 154, usnesení č. 1377).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 348/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Správa obcí a měst, Správa státní, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: hotelový průmysl, místní daň, obec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)