Sněmovní tisk 317
V.n.z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 2. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 317/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 317/2, který byl rozeslán 23. 7. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 7. 2003 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 636).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 8. 2003.
  Návrh zákona 12. 9. 2003 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 9. 2003 poslancům jako tisk 317/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 9. 2003 poslancům jako tisk 317/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 66, usnesení č. 653).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 24. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 353/2003 Sb.Související tisk: 318 (Novela z. související se spotřebními daněmi).


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň ze spotřeby, daňová úmluva, dvojí zdanění, harmonizace daní, chemický alkohol, mezinárodní daňové právo, minerální olej, označení výrobku, pivo, tabák, víno

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)