Sněmovní tisk 130
Vl. n. zák. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 15. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Petr Zgarba a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 189).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 130/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 130/2, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 230, usnesení č. 504).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 111, dokument 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Železný), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Jan Fencl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 12. 6. 2003 a přijal usnesení č. 76 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 19. 6. 2003 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 111/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 147).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 219/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana rostlin, osivo, průmyslové plodiny, rozmnožování rostlin, sadba, šlechtění rostlin, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky130/0
153/2000novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů130/0
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)130/0
92/1996rušíZákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin130/0
357/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů130/0


ISP (příhlásit)