Sněmovní tisk 884
Novela z. v souvisl. se zrušením Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 884/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1463).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 884/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 884/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 1616).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 4. 2005.
  Zákon Senátem schválen 28. 4. 2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 179/2005 Sb.Související tisk: 883 (Vl.n.z. o zrušení Fondu národního majetku ČR).


Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: privatizace, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (32)ISP (příhlásit)