Sněmovní tisk 497
Novela z. o dani z přidané hodnoty - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 6. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 779).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 497/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 497/2, který byl rozeslán 24. 2. 2004 v 18:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 496, usnesení č. 943).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 305, dokument 305/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 305/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 305/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 382).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 4. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 497/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 497/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 501, usnesení č. 1094).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 237/2004 Sb.Související tisk: 496 (V. n. z. o dani z přidané hodnoty).


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, fiskální politika, harmonizace daní, sazba DPH

Navržené změny předpisů (33)ISP (příhlásit)