Sněmovní tisk 153
Návrh energetického zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 13. 12. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2003 jako tisk 153/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 272).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 153/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 153/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 176, usnesení č. 578).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 181).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 278/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická politika, energetické právo, odvětví energetiky, podpora podnikání, regulace trhu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)