Sněmovní tisk 1051
Novela z. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1051/0 dne 22. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: RSDr. Antonín Zralý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1867).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1051/2, který byl rozeslán 25. 11. 2005 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 163, usnesení č. 1997).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 1. 2006.
  Zákon Senátem schválen 27. 1. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 2. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, občan EU, povolení k pobytu, sociální dávky

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)