Sněmovní tisk 950
Vládní návrh zák. o předmětech kulturní hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: ochrana kulturního dědictví, památka, umělecké dílo, vývozISP (příhlásit)