Sněmovní tisk 910
Novela zák. o řízení motorových vozidel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Karel Sehoř, František Vnouček, Miloslav Výborný) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 24. 4. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 6. 2001 jako tisk 910/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 6. 2001 (usnesení č. 420). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1642).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 910/3, který byl rozeslán 30. 10. 2001 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10., 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 599, usnesení č. 1832).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 478/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, doplnění kvalifikace, dopravní licence, dopravní školení, evropský řidičský průkaz, motorové vozidlo, odborná kvalifikace, živnostISP (příhlásit)