Sněmovní tisk 896
Senátní návrh zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (F. Kroupa, J. Stodůlka, J. Šula, Z. Roithová, B. Čada, F. Bartoš, P. Heřman, M. Špaček, O. Dočekal, S. Bělehrádek, J. Seitlová, J. Ruml, V. Matuška, J.Pavlov, I. Ondrová, A. Palečková, V. Kulhánek, R. Harazin) předložila Senátu návrh zákona 22. 6. 2000. Návrh zákona rozeslán dne 14. 10. 2002 senátorům jako tisk 296/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Mandátový a imunitní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 239, které bylo rozdáno jako tisk 296/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 10. 2000 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 296/2 (schvaluje).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 296/3 (zamítá).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 296/4.

 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 1. 11. 2005 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kroupa F., Stodůlka J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 3. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 4. 2001 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 4. 2001 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16., 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1606).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 896/2.
  • Ústavně právní výbor vydal 21. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 896/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi odročeno (usnesení č. 1722).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 1765).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 128, dokument 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 128/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2002 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 128/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh zařazen na 12. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 19. 12. 2001 odročil (usnesení č. 238).
  Návrh projednán dne 6. 12. 2001 na 11. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu přerušil (usnesení č. 232).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 896/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 896/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 118, usnesení č. 2018).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 78/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Poslanci, Přestupky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, horní komora, jednací řád parlamentu, poslanec parlamentu, správní sankce, trestný činISP (příhlásit)