Sněmovní tisk 77
Vládní návrh zákona o vyhlášení NP České Švýcarsko

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 41, dokument 41/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 6. 1999 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 41/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 41/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 41/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 161/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: národní park, ochrana životního prostředíISP (příhlásit)