Sněmovní tisk 547
Vl. zák. o Státním zemědělském intervenčním fondu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 547/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 809).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 547/2, který byl rozeslán 19. 5. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 502, usnesení č. 1057).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 291, dokument 291/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 6. 2000 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 291/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 6. 2000 a přijal usnesení č. 348, které bylo rozdáno jako tisk 291/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 547/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 547/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 701, usnesení č. 1162).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 256/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, organizace trhu, podpora trhu, zemědělsko-potravinářský sektorISP (příhlásit)