Sněmovní tisk 415
Návrh zákona o elektronickém podpisu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 10. 11. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 1999. Vláda zaslala stanovisko 7. 12. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 1999 jako tisk 415/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 1999 (usnesení č. 206). Určil zpravodaje: Ing. Dušan Tešnar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 751).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 415/4, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1003).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 270, dokument 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Antonín Petráš).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 6. 2000 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 270/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 270/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 227/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, důvěrná informace, elektronické bankovnictví, elektronický podpis, informační technologie, komunitární certifikace, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, účetnictví, zpracování datISP (příhlásit)