Sněmovní tisk 41
Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Palas, Ladislav Skopal, Olga Sehnalová, Václav Grüner) předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 1. 10. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 41/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví, právnická osoba, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, zemědělská nemovitost, zemědělská půdaISP (příhlásit)