Sněmovní tisk 41/0
Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků
ISP (příhlásit)