Sněmovní tisk 386
Zákon o zdravotních prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: min. zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 1. 10. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: MUDr. Josef Janeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 4. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 557).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 386/3, který byl rozeslán 28. 2. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 876).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2000.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 123/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: prostředky zdravotnické techniky, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika, zdravotnická legislativa, živnostISP (příhlásit)