Sněmovní tisk 36
Vládní návrh novely zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 24. 9. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 10. 1998 (usnesení č. 27). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13., 14. 10. 1998 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 48).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 1998 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 36/3, který byl rozeslán 25. 11. 1998 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 117).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 12. 1998.
  Zákon Senátem schválen 17. 12. 1998.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 1998.

Zákon vyhlášen 28. 12. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 333/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, movitý majetek, nemovitý majetek, odpis, podpora podnikáníISP (příhlásit)