Sněmovní tisk 270
Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, informační systém, osobní údaje, sčítání lidu, sociální zabezpečení, trvalý pobyt, ukládání datISP (příhlásit)