Sněmovní tisk 147
Návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Jiří Hofman, Jaroslav Plachý, Zdeněk Švrček, Ivan Langer, Marek Benda, Miroslav Krajíček, Kateřina Dostálová, Michal Doktor, Jan Vidím, Petr Hort) předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel a Hofman Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 147/0 dne 5. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 1999 jako tisk 147/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 103, dokument 103/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 103/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 103/1 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 302/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, místní orgány státní správy, pronájem nemovitostiISP (příhlásit)