Sněmovní tisk 1264
Vládní návrh zákona o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1264/0 dne 28. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2134).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1264/3, který byl rozeslán 29. 4. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 2265).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 296, dokument 296/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 287, které bylo rozdáno jako tisk 296/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 296/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 258/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letecká doprava, letecká kontrola, letecký provoz, letiště, obchodní licenceISP (příhlásit)