Sněmovní tisk 886
Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 22. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1503).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 886/2, který byl rozeslán 27. 6. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 288, usnesení č. 1694).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2001.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 6. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 313/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: nabídková cena, nemovitý majetek, převod vlastnictví, privatizace, snížená cena, soutěžní řízeníISP (příhlásit)