Sněmovní tisk 704
Vládní návrh zák. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 704/0 dne 1. 9. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1251).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 704/4, který byl rozeslán 21. 2. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 1446).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 39, dokument 39/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 39/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 39/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 39/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 39/4 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 143/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o cenách, dominantní postavení, kartel, kontrola restriktivních praktik, omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěžISP (příhlásit)