Sněmovní tisk 651
Vládní návrh zákona o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 651/0 dne 15. 6. 2000.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1228).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové orgány, daňové právo, daňové přiznání, daňový systém, vybírání daní, vyhýbání se danímISP (příhlásit)