Usnesení PS č. 1228

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 651/ - prvé čtení (18. října 2000)

Související sněmovní tisky

651 Vládní návrh zákona o správě daní a poplatků
ISP (příhlásit)