Sněmovní tisk 646
Dohoda mezi ČR a Salvadorskou rep. o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 646/0 dne 14. 6. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1104).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 20. 9. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 646/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 9. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 646/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 10. 2000 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1247).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 30. 10. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 356/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 411, které bylo rozdáno jako tisk 356/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 356/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 11. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 4. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 12 pod číslem 34/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, SalvadorISP (příhlásit)