Usnesení PS č. 1104

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení (30. června 2000)

Související sněmovní tisky

646 Dohoda mezi ČR a Salvadorskou rep. o ochraně investic
ISP (příhlásit)