Sněmovní tisk 453
Návrh zákona o podnikových radách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Štrait, Václav Exner, Jaroslav Gongol, Václav Frank) předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Štrait Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 dne 1. 12. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 12. 1999. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2000 jako tisk 453/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Odbory

Deskriptory EUROVOCu: odborový svaz, podniková rada, pracovní právo, pracovní vztahy, sociální partneři, zastoupení zaměstnancůISP (příhlásit)