Sněmovní tisk 291
Interpelace J.Grůzy ve věci náhr.škod-rybí sádky

Dokument

Autor: Ing. Jan Grůza

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Grůzy na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta ve věci náhrady škod způsobených chráněnými živočišnými druhy na rybích sádkách
Adresát: RNDr. Miloš Kužvart
Podáno dne: 18. 5. 1999
Odesláno adresátovi: 19. 5. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 30. 6. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 7. 1999 jako tisk 291/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14., 21. 10., 4. 11. 1999 na 17. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: chov ryb, chráněný druh, náhrada škody, ochrana zvířatISP (příhlásit)