Sněmovní tisk 1266
Návrh zákona o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a Holáň Vilém.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1266/0 dne 28. 2. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 26. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2002 jako tisk 1266/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 3. 2002 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 85, usnesení č. 2244).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Věra Vašínková).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 5. 2002 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 290/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 280, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 290/3 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 28).Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Tabák, tabákové výrobky, Televize

Deskriptory EUROVOCu: analýza dopadu, farmaceutický výrobek, hromadné sdělovací prostředky, lék, omezování soutěže, propagace, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politika, zdravotní rizikoISP (příhlásit)