Usnesení PS č. 2244

k návrhu poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1266/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2002)

Související sněmovní tisky

1266 Návrh zákona o regulaci reklamy
ISP (příhlásit)