Stenografický zápis 51. schůze, 13. června 2002

(Schůze zahájena v 10.12 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Hynek Fajmon


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1181/6/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Tom Zajíček
Senátor Emil Škrabiš


2. Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1229/8/ - zamítnutý Senátem

Senátor Michael Žantovský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Nečas
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 11.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Senátor Jaroslav Petřík


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1119/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Senátor Jaroslav Petřík


5. Návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1151/5/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Ladislav Šustr


6. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Senátor Jan Hadrava


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb.,o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1000/5/ - vrácený Senátem

Poslanec František Ondruš
Senátor Michael Žantovský
Poslanec Jan Klas


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Petr Hort


9. Návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/4/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Stanislav Bělehrádek


10. Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/10/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Nečas
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Stanislav Bělehrádek


11. Návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Stanislav Bělehrádek


12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1266/2/ - vrácený Senátem

Poslanec Josef Janeček
Senátor Robert Kolář
Poslanec Petr Pleva


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/7/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Jana Volfová


14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Ivana Hanačíková
Senátor Jaroslav Horák


15. Další doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí

Poslanec Libor Ježek


16. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze skončila ve 13.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP