Sněmovní tisk 1240
Návrh novely energetického zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Hojdar, Oldřich Vojíř) předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Hojdar Josef a Vojíř Oldřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1240/0 dne 29. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2002 jako tisk 1240/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2142).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1240/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1240/3, který byl rozeslán 29. 4. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 2279).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 311, dokument 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 289, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 311/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 262/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: energetické právo, průmyslové vlastnictví, veřejná správaISP (příhlásit)