Sněmovní tisk 1171
Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Ouzký, Zdeněk Škromach, Václav Hanuš, Lucie Talmanová, Milada Emmerová) předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Ouzký Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1171/0 dne 19. 11. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 12. 2001 jako tisk 1171/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 12. 2001 (usnesení č. 492). Určil zpravodaje: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2046).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1171/3, který byl rozeslán 2. 5. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 309, usnesení č. 2297).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 263/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, financování, právnická osobaISP (příhlásit)