Sněmovní tisk 1058
Návrh zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Vlček, Pavel Šafařík, Ivan Pilip, Svatomír Recman, Bohuslav Sobotka, Antonín Macháček, Jiří Václavek, Olga Sehnalová, Jan Kasal) předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Vlček Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 26. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 1058/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Michael Kuneš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1955).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1058/3, který byl rozeslán 13. 3. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 322, usnesení č. 2181).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 260, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 212/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, finanční zrovnoprávnění, finanční ztráta, náhrada škody, nucená správa, podnikové vedení, pojistné plnění, spořitelna, úvěrová instituceISP (příhlásit)