Sněmovní tisk 1057
Návrh novely horního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Aubrecht Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1057/0 dne 26. 9. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 1057/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 116, usnesení č. 1896).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 156, dokument 156/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 12. 2001 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 156/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 12. 2001 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 156/2 (záznam z jednání).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 50, usnesení č. 2005).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 22. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 61/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hornictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, nabytí vlastnictví, nerostné zdroje, region, územní plánováníISP (příhlásit)