Usnesení PS č. 1896

k návrhu poslanců Vlastimila Aubrechta, Oldřicha Vojíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) /sněmovní tisk 1057/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (30. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

1057 Návrh novely horního zákona
ISP (příhlásit)