Usnesení PS č. 2005

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1057/2/ - zamítnutého Senátem (29. ledna 2002)

Související sněmovní tisky

1057 Návrh novely horního zákona
ISP (příhlásit)