Sněmovní tisk 1026
Návrh novely zákona o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Orgoníková, Miloslav Vlček, Bohuslav Sobotka) předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1026/0 dne 23. 8. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 19. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 9. 2001 jako tisk 1026/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1773).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1026/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 455, usnesení č. 2075).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 148/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, nemovitý majetek, osvobození od daní, převod vlastnictví, privatizaceISP (příhlásit)