Sněmovní tisk 134
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.ČNR č. 357/1992 Sb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Karel Machovec předložil sněmovně návrh zákona 6. 2. 1997Karel Machovec.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 7. 2. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 2. 1997. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 3. 1997 jako tisk 134/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 3. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Pěnička a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1997 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 278).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 134/5, který byl rozeslán 2. 7. 1997 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 427).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/61, dokument 1997/61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing.  Jarmila Filipová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/40, které bylo rozdáno jako tisk 1997/61/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/24, které bylo rozdáno jako tisk 1997/61/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/114).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 8. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 203/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, katastr nemovitostí, osvobození od daní, vlastnictvíISP (příhlásit)