Sněmovní tisk 207
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 27. 5. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 336/14, PID KORN9CQB7H9X.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hájek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 293).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 9:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 286, usnesení č. 446).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 359, dokument 359/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 359/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 611).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 257/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, ekonomické nástroje životního prostředí, obchodovatelné emisní povolení, odborná kvalifikace

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)