Usnesení PS č. 446

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení (26. září 2014)

Související sněmovní tisky

207 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
ISP (příhlásit)