Organizační výbor
Usnesení č. 67 (29. května 2014)

Související sněmovní tisky

180 Novela z. o pozemních komunikacích

181 Novela z. - občanský soudní řád

183 Novela z. o místním referendu

184 Novela z. o daních z příjmů

188 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

194 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

198 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013

200 Smlouva o obchodu se zbraněmi

201 Novela z. o dráhách

203 Novela z. o správních poplatcích

204 Doh.mezi ČR a Bahamským spol. o výměně inf. v daň. zálež.

206 Novela z. o pedagogických pracovnících

207 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

208 Novela z. o spotřebních daních

209 Novela z. o auditorech

211 Prot. č. 15, kterým se mění Úml. o ochraně lidských práv

212 Novela z. o hnojivech

213 Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin

214 Novela z. o DPH

215 Novela z. o spotřebních daních

216 Novela z. o investičních společnostech

217 Doh. o Mezinárodní finanční korporaci

218 Návrh zvýšených středněd.výdaj.rámců na léta 2015 a 2016
ISP (příhlásit)