Sněmovní tisk 203
Novela z. o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 22. 5. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 383/14, PID KORN9J8G8EKM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Koubek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 289).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 440).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 362, dokument 362/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 362/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 632).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 249/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: dopravní nehoda, evidence obyvatelstva, silniční poplatek, silniční provoz

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)