Usnesení PS č. 440

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení (26. září 2014)

Související sněmovní tisky

203 Novela z. o správních poplatcích
ISP (příhlásit)