Sněmovní tisk 1678
Zákon - novela zákona o mimosoudních rehabilitacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-04-18 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Decker Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1678.
  Návrh zákona 24.04.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.04.1995 usnesení č. 523 rozdané jako tisk 1683. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 30 dnů od rozdání poslancům a vydal 19.04.1995 usnesení č. 523 rozdané jako tisk 1684. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1736.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 20.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 653).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 20.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 654).
     Návrh zákona 24.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 669).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26.05.1995.
     Prezident zákon podepsal 9.06.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 6. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 107/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Referendum

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: PolitikaISP (příhlásit)