Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

523

USNESENÍ

organizačního výboru

z 65. schůze 19. dubna 1995

 

k žádosti poslance Jana Deckera o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí

1. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně, aby bylo upuštěno od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů,

2. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 30 dnů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tyto návrhy 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Anna Röschová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP