Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

654

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze 20. dubna 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona /sněmovní tisk 1684/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí, aby návrh poslance J. Deckera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů.

 

v z. Karel Ledvinka v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP